Psykodynamisk Terapi

Psykodynamisk psykoterapi är en behandling med lång tradition som innebär ett gemensamt utforskande där vi tillsammans försöker förstå grunden till upplevda besvär, som stress, nedstämdhet eller ångest. Utifrån en teoretisk och metodologisk grund utformas terapins fokus, längd och innehåll efter varje individ. Betania Psykoterapi arbetar utifrån ett relationellt fokus där såväl tidiga som nuvarande relationer ihop med den terapeutiska relationen är viktiga för att förstå en människas erfarenheter och behov. Människan behöver en begriplig och meningsbärande berättelse om sig själv och sitt liv, men ibland orsakar den mening vi skapat oss lidande. Med den insikt och de emotionella erfarenheter terapin kan ge skapas möjlighet att göra nya och andra val, både i det inre och det yttre.

Mottagningen erbjuder även psykodynamisk korttidsterapi utifrån ett interpersonellt fokus - Brief Dynamic Interpersonal Therapy (DIT). Denna behandlingsform består av 16 sessioner där vi fokuserar främst på befintliga relationer, både relationen till dig själv och till andra. Genom att formulera och förstå föreställningar och förväntningar kring relationer och de känslor som uppstår skapas möjligheten att utmana och förändra låsta föreställningar som skapar lidande.


Pris

Priset för privatbetalande är 1050 kr per session.

Remiss

För besvär som stress, ångest och depression finns möjlighet att få remiss till psykoterapi via vårdvalet. Kontakta din vårdcentral för mer information.

Terapiformer som erbjuds

  • Psykodynamisk psykoterapi (PDT)

  • Korttidsterapi - Brief Dynamic Interpersonal Therapy (DIT)