Om Terapeuten

Jag heter Kristina Nordström och är socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator samt leg. psykoterapeut med psykodynamisk inriktning via Lunds Universitet. Jag är inom ramen för psykoterapeututbildningen utbildad och handledd i Brief Dynamic Interpersonal Therapy (DIT).